توجه: در هنگام پرکردن فرم رزرو و پرداخت، به نکات زیر دقت فرمایید:

فعالیت مجموعه تنیس خاكی از صبح تا ساعت 17به عنوان شیفت صبح و از ساعت 17 تا پایان روز به عنوان شیفت عصر محسوب می شود.
8,000Rial 60 دقیقه.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق