مرکز تندرستی ومشاوره ورزشی

 

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای کاربردی سازی علوم و رشته های دانشگاهی، اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره ورزشی، زیر نظر متخصصین این رشته نموده است. چشم انداز بلند مدت ارائه خدمات در این مرکز به شکلی است که از حداکثر توانمندی های علمی گرایش های مختلف تربیت بدنی اعم از رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزش و آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استفاده نماید. به همین منظور و در اولین گام اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی اقدام به راه اندازی مراکز زیر کرده است.

 

-         مرکز سلامتی و کنترل وزن

-         مرکز پایش رشد ادراکی-حرکتی

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق