این مرکز در مجموعه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه واقع شده که زیر نظر مدیرکل تربیت بدنی و توسط متخصص طب و آسیب شناسی ورزشی انجام وظیفه می نماید .

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق