روز یکشنبه ۹۵/۱۰/۲۶ بمناسبت یادبود و گرامیداشت مرحوم آیت ا ... هاشمی رفسنجانی تعدادی از کارکنان و اساتید محترم به قله زو صعود نمودند.

لازم به توضیح است اعضاء تیم کوهنوردی هر هفته برای آمادگی تیم، این برنامه را تکرار می نمایند که اینهفته با مراسم ویژه و پذیرایی مخصوص و نهار که از طرف یکی ا ز عزیزان افراد تیم که چندی قبل به افتخار بازنشستگی نائل  گردیده بود انجام  گرفت.

در خاتمه دبیر ستاد اردوها از اعضاء تیم کوهنوردی که با ستاد اردوها همکاری می نمایند و باعث نشاط دانشجویان و کارکنان می شوند تشکر نمودند و قول صعود به یکی از قلل مرتفع در دهه  مبارکه فجر انقلاب اسلامی را دادند.

اعضاء حاضر در این برنامه آقایان:  حجه الاسلام حاج آقای احمد زاده، دکتر فرزام و دکتر دستورانی از دانشکده منابع طبیعی . د کتر سلاح ورزی از د انشکده کشاورزی و دکتر نوکاریزی از دانشکده علوم تربیتی و آقایان صالحی، صحافیان، علیزاده، لشکری، فیضی، رسولی، قنبری، یکتا ،مهاجرپور و چراغچی حضور د اشتند.

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق