fanavarane3.jpgfanavarane1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fanavarane2.jpg

اینفوگرافی نحوه شرکت و ثبت نام در بخش‌های ورزش های دیجیتال و فیجیتال ، ورزش های رباتیک و بخش فناوری و نوآوری المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی
 
 روابط عمومی سازمان امور دانشجویان
 
🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی
 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق