photo11323073841.jpg

اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی در بخش فناوری و نوآوری در ورزش: 
 
🔸تحلیل های عملکردی 
در رشته های:
١.تحلیل داوری صحنه های نمایشی
٢.پیش بینی درصد مالکیت توپ در مسابقه
٣. تحلیل بیو مکانیکی و آسیب شناسی
 
🔸طراحی و برنامه نویسی
در رشته های:
١.طراحی اپلیکیشن ورزشی
٢.طراحی صنعتی محصول ورزشی
٣.شبیه سازی الکترونیکی ابزار ارزیابی در ورزش
 
"المپیاد ورزش‌های فناورانه میدانی برای نشان دادن توانمندی‌ها"
 
🔻لینک سایت ثبت نام https://setav.ir/stso/
📍راستی اینم بگم که تا ۲۵ اردیبهشتم بیشتر فرصت ندارید.
   روابط عمومی سازمان امور دانشجویان
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق