🤖برای آشنایی با جزئیات المپیاد ورزش های فناورانه در بخش رباتیک ، این موشن معرفی را از دست ندهید
 
  
سازمان امور دانشجویان
 
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق