❇️ جلسه هم اندیشی اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه با متخصصین هوش مصنوعی، رباتیک، گیم و مهندسی نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

📌یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جلسه ای با حضور دکتر علیرضا اکبرزاده ، دکتر محمدرضا اکبرزاده ، دکتر هراتی و دکتر ابریشمی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی و دکتر رشیدلمیر مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه ، دکتر حاجتمند معاون اداره کل تربیت بدنی و دکتر احمدیان در دفتر تحقیقات رباتیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مسائل و چالش های برگزاری اولین المپیاد دانشجویی ورزش های فناورانه در سطح استان و نیازسنجی جهت مشارکت حداکثری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بحث و تبادل نظر شد.

🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی

🌐 sport.um.ac.ir

🆔 @ferdowsi_sport

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق