🔰برگزاری نشست صمیمی با دبیران انجمن های ورزشی دانشکده ها و واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد
 
📌این جلسه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با حضور دکتر حاجتمند معاون اداره کل تربیت بدنی، موذن احمدی رئیس اداره ورزش های همگانی در محل سالن شورای اداره کل تربیت بدنی برگزار گردید. در این نشست دکتر حاجتمند ضمن تقدیر و تشکر از انجمن های ورزشی فعال در دانشگاه، به بررسی دغدغه ها و موضوعات مطرح شده از سوی دبیران انجمن های ورزشی پرداختند. در پایان این جلسه، محمدحسین نجف پور دبیر فعال انجمن ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان دبیر انجمن ورزشی دانشگاه نیز انتخاب و معرفی شد.
 
🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی 
 
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق