📌یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به منظور ایجاد هم افزایی فرهنگ و ورزش در دانشگاه، جلسه ای با حضور دکتر وطن دوست معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر رشید لمیر مدیرکل تربیت بدنی، دکتر هاشمی جواهری رئیس دانشکده علوم ورزشی، مهندس برفرازی معاون مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه و دکتر حاجتمند معاون اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه پیرامون گسترش ورزش باستانی، برگزاری مسابقات پهلوانی دانشجویان کشور، ضرورت تشکیل شورای عالی ورزش، راه اندازی سایت اهداف پروازی و گسترش ورزش همگانی صبحگاهی در دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

🖇روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی

🌐 sport.um.ac.ir

🆔 @ferdowsi_sport

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق