📌به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی، جلسه ی انتخاب رئیس هیأت های شهرستانی هیأت ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی با حضور دکتر علیرضا خادملو رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر محمدعلی سردار نائب رئیس و علی احمدیان دبیر هیأت برگزار گردید. در این جلسه، ضمن بررسی عملکرد متقاضیان و با توجه به زیرساخت های ورزشی دانشگاه ها و عملکرد مدیران تربیت بدنی و روسای هیأت های مربوطه، نفرات ذیل به مدت یک سال به سمت رؤسای هیأت های شهرستانی منصوب شدند؛

✔️آقای حسین شهرآبادی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان نیشابور

✔️خانم سمیه ابوالحسن زاده به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان قوچان

✔️آقای مصطفی رضوانی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان تربت جام

✔️آقای احمد مرادی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان تربت حیدریه

✔️آقای محمود طوسی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان سبزوار

✔️آقای مهدی ناظمی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان کاشمر

🌐 http://khr-us.ir 

📧

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق