📌ظهر امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، به منظور هماهنگی و انسجام مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی در برنامه های ستاد اردوها، جلسه ای با حضور مدیر رفاه و سلامت، دبیر شورای انضباطی، نماینده معاونت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه و مرکز مشاوره و توانمندی سازی و همکاران ما در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پیرامون اردو های فرهنگی، تفریحی، ورزشی دانشجویان و غنی سازی محتوای برنامه ها و فعالیت های این اردو ها بحث و تبادل نظر شد. گنجاندن اردوی خارج از استان و چند روزه در تقویم ستاد اردو ها از مهمترین تصمیمات این نشست بود.

🖇روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق