امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ ، جلسه ای با حضور دکتر مجید سالاری مدیر خدمات آموزشی دانشگاه، دکتر علیرضا خادم لو مدیر تربیت بدني دانشگاه و اسدالهیان معاون مدیر خدمات آموزشی در محل دفتر مدیریت خدمات آموزشی برگزار شد. تأکید بر الزام رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه توسط قهرمانان ورزشکار دانشجو به عنوان یک الگوی ورزشی برای سایر دانشجویان و بررسی راهکارهای عملی جهت ترغیب دانشجویان قهرمان ورزشی به ارتقای کیفیت تحصیلی و درسی آنان از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

🖇 روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی

  با ما همراه باشید. @ferdowsi_sport

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی