"با هم، ورزش همگانی، نشاط جمعی و سلامت اجتماعی"

☀️جشنواره بهاره ورزش همگانی در سراهای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید

📌به گزارش روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جشنواره بهاره ورزش همگانی گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی با هدف ایجاد پویایی در فضای سراهای دانشجویی در بخش برادران (رشته ی آمادگی جسمانی) برگزار گردید و دانشجویان پسر در طناب زنی تک پا به رقابت پرداختند و آقایان اویس حسین زاده، سهیل بابایی و امیررضا غفوری به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند. گفتنی است در پایان به نفرات برتر جوایزی ورزشی اهدا گردید.

 

🌐 sport.um.ac.ir

🆔 @ferdowsi_sport

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق