اداره ورزش قهرمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند؛
 
جشنواره مسابقات درون دانشگاهی
🔻«گرامیداشت مقام معلم»
🔺ویژه دانشجویان دختر و پسر
🔸در بخش دانشجویان دختر
✔️ هندبال
✔️والیبال
🔹در بخش دانشجویان پسر
✔️فوتبال
نحوه ثبت نام؛ از طریق سامانه رخدادهای ورزشی به آدرس sems.um.ac.ir
📌متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir مراجعه نمایند.
 🖇روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق