بازدید از امکانات و زیرساخت های ورزشی دانشگاه صنعتی قوچان

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی، در راستای اجرای طرح نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

صبح یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۰۲ 

با حضور دکتر مقصودی رئیس اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی و دکتر خادملو دبیر منطقه ۹ ورزش دانشگاه های کشور بازدیدی از امکانات و زیرساخت های ورزشی دانشگاه صنعتی قوچان انجام گردید. گفتنی است؛ در ادامه نشستی در خصوص طرح مذکور با مهندس جلال منصوری مدیر تربیت بدنی این دانشگاه نیز برگزار گردید.

 

در ادامه اجرای طرح نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

 

عصر یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

 

  • بازدید از امکانات و زیرساخت های ورزشی دانشگاه کوثر بجنورد و نشستی با دکتر ملا نوروزی مدیر تربیت بدنی این دانشگاه

در ادامه اجرای طرح نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

شامگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

  • بازدید از امکانات و زیرساخت های ورزشی دانشگاه بجنورد و نشستی با دکتر نادر نخودچی مدیر تربیت بدنی این دانشگاه

در ادامه اجرای طرح نظارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بازدید از امکانات و زیرساخت های ورزشی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و نشستی با دکتر حاتمی رئیس این مجتمع آموزش عالی

روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی

@ferdowsi_sport

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق