به دلیل قطع انشعاب گاز منطقه در روز جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ مجموعه آبی پردیس تعطیل می باشد.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق