در این آیین نامه، دانشجویان سرآمد ورزشی نظیر دانشجویان شرکت کننده در المپیادهای ورزشی، جشنواره ها و مسابقات ورزشی، افراد دارای مربیگری و داوری ورزشی، حاضرین در اردوهای انتخابی تیم های ورزشی دانشجویی ، شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی تندرستی و سلامت بدنی و عضویت در شوراها، انجمن ها، هیات ها و فدراسیون های ورزشی تحت حمایت قرار گرفته و از تسهیلاتی مانند استفاده رایگان از امکانات ورزشی موسسه و مراکز طرف قرارداد، الویت در عضویت در انجمن های تخصصی و شورای ورزشی موسسه ، شرکت در اردوها و رویداد های ورزشی بدون هزینه و الویت در به کار گیری به عنوان مربی، کادر اجرایی یا داور در مسابقات، بهره مند خواهند شد.

🖇روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی