🔮زمان ثبت نام کلاسهای آذرماه: 1دقیقه بامداد 28 آبانماه

🔮روش ثبت نام:

 کارمند، هیات علمی و خانواده ایشان و دانشجو از طریق پورتال دانشگاهی خود

💥در کلاسهای عمومی شنا، خانواده دانشگاهی بخشی از هزینه کلاس را ابتدا پرداخت میکنند و مابقی هزینه را هرجلسه با کشیدن کارت شناسایی دارای شارژ مالی پرداخت خواهند کرد.

 

افراد غیر دانشگاهی و خانواده دانشجو از طریق سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir اقدام به ثبت نام کنند.

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی