با توجه به برگزاری آزمون استخدامی رشته های شغلی آموزش و پرورش و آزمون اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ در دانشگاه فردوسي مشهد، تمامی کلاس های ورزشی ساعت ۸ و ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲ با نیم ساعت تأخیر ساعت ۸:۳۰ و ۹:۳۰ شروع خواهد شد. ضمناً خاطر نشان میگردد؛ کلاس های ساعت ۱۰ به قوت خود باقی است.

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی