دومین شماره‌ی فصلنامه تخصصی ورزشی ورزشیار ويژه‌ي فصل تابستان به صاحب امتیازی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

در این نسخه گفت‌وگو با چند قهرمان ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد آمده است.

همچنین نگاهی به فعالیت‌های ورزشی تابستانه، اخبار ورزشی، مقاله‌های علمی ورزشی و انجمن‌های ورزشی داشته است.

برای دریافت نسخه الکترونیک نشریه فایل پیوست را دانلود کنید.

 لینک فایل فصل نامه : https://sport.um.ac.ir/images/217/pdf/varzeshyar_2402.pdf

      

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق