1.ساعت فعالیت مجموعه شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19 می باشد.

2.جهت استفاده از زمین چمن، نماینده تیم موظف است لیست نفرات را به همراه بیمه نامه ورزشی جهت تائید، به اداره ورزش های همگانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی(آقای سراوانی) تحویل دهد.

3.لیست تائید شده توسط نماینده تیم به سرپرست مجموعه ورزشی علوم تربیتی آقایان هاشمی یا نظام دوست تحویل داده شود و در زمان های تعیین شده کلید زمین را تحویل گرفته و استفاده نمایند.(ارائه کارت شناسایی الزامی می باشد)

4.فقط افرادیکه مشخصات آنها در لیست میباشد مجاز هستند از مجموعه استفاده کنند.

5.حداکثر ظرفیت استفاده از زمین چمن در هر نوبت 20 نفر میباشد.

شماره تماس های مورد نیاز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

1

محمد سراوانی

کارشناس اماکن ورزشی

09154774894

2

ابوالفضل هاشمی

مسئول مجموعه ورزشی علوم تربیتی (صبح)

09153245423

3

مهران نظام دوست

مسئول مجموعه ورزشی علوم تربیتی (بعدازظهر)

09378065969

                                        

                                                         مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

                                                            اداره ورزش های همگانی

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی