ویژه خواهران

کلاس های کارکنان

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

ایروفیتنس

زوج

16-15

سالن تی آر ایکس کوثر

15

1403/03/02

2

حرکات اصلاحی

پیشرفته

یکشنبه- سه شنبه

15-16

سالن بدنسازی کوثر

15

1403/03/08

3

حرکات اصلاحی مقدماتی

17-16

15

4

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19-18

سالن پیلاتس22 بهمن

20

1403/03/08

پنجشنبه

10-9

5

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

16-15

سالن یوگا22 بهمن

20

1403/03/01

پنجشنبه

10-9

 

 

کلاس های دانشجویی

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

20-19

سالن پیلاتس 22 بهمن

20

1403/03/08

پنجشنبه

11-10

2

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

17-16

سالن یوگا22 بهمن

20

1403/03/01

3

پنجشنبه

11-10

4

کاراته

فرد

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

20

1403/03/01

5

اسکواش

زوج

19:30-18

سالن اسکواش 22 بهمن

16

1403/03/12

6

شنبه- دوشنبه

17:30-16

16

7

پیلاتس

زوج

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

20

1403/03/02

8

20-19

20

9

21-20

20

10

تیراندازی

زوج

13:30-12

سالن امام رضا(ع)

16

1403/03/02

11

تیراندازی

فرد

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

16

1403/03/01

12

تیروکمان

زوج

13:30-12

سالن امام علی(ع)

12

1403/03/02

13

تنیس روی میز

زوج

14-12:30

سالن امام علی

16

1403/03/02

14

والیبال

زوج

14-12

سالن امام علی

20

1403/03/07

15

Trx

زوج

19-18

سالن تی ار ایکس کوثر

13

1403/03/02

16

 

20-19

13

17

ایروفیتنس

زوج

17-16

سالن تی آر ایکس کوثر

15

1403/03/02

18

ایروفیتنس

فرد

17-16

سالن تی ار ایکس کوثر

20

1403/03/01

19

18-17

20

20

استپ ایروبیک

فرد

14-13

سالن بدنسازی کوثر

20

1403/03/01

21

15-14

20

22

اسکیت

زوج

15-13:30

زمین حجاب

12

1403/03/02

16:30-15

 

12

 

23

24

بسکتبال

زوج

21:30-20

سالن چند منظوره کوثر

20

1403/03/02

25

بدنسازی

فرد

19:30-18

سالن بدنسازی پردیس4

12

1403/03/01

26

تنیس خاکی

فرد

17-16

مجموعه تنیس خاکی

16

1403/03/08

27

18-17

16

28

ایروفیتنس

زوج

13-12

سالن تی ار ایکس کوثر

15

1403/03/02

29

14-13

15

 

            

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق