برنامه کلاس های همگانی اردیبهشت ماه خواهران 1403

شروع ثبت نام: 26 فروردین ماه(00:01 بامداد)

 

کلاس های دانشجویان

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19 - 20

 

سالن پیلاتس 22 بهمن

20

1403/02/02

پنجشنبه

10 - 11

2

تیراندازی

زوج

12 - 13:30

سالن امام رضا(ع)

16

1403/02/01

3

تیروکمان

زوج

12 - 14

سالن امام علی(ع)

12

1403/02/01

4

تیراندازی

یکشنبه – 5 شنبه

10:30 - 12

سالن امام رضا(ع)

16

1403/02/02

5

Trx

زوج

18 - 19

سالن تی ار ایکس کوثر

13

1403/02/01

6

19 - 20

13

7

ایروفیتنس

زوج

17 - 18

سالن تی آر ایکس کوثر

15

1403/02/01

8

 

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

16 - 17

سالن یوگا22 بهمن

20

1403/02/02

پنجشنبه

10 - 11

9

بدنسازی

زوج

12 - 13:30

سالن بدنسازی کوثر

15

1403/02/02

10

کاراته

فرد

16 - 17:30

سالن رزمی 22 بهمن

20

1403/02/02

11

دفاع شخصی

شنبه-دوشنبه

14:30 - 16

سالن رزمی 22 بهمن

20

1403/02/01

12

کنگ فو

16 - 17:30

20

13

بدمینتون

دوشنبه- چهارشنبه

16 - 17:30

سالن امام علی

16

1403/02/03

14

تنیس روی میز

زوج

12:30 - 14

سالن امام علی

16

1403/02/01

15

اسکواش

زوج

18 - 19:30

سالن اسکواش 22 بهمن

16

1403/02/01

16

والیبال

زوج

12 - 14

سالن امام علی

15

1403/02/01

17

اسکیت

زوج

12 - 13:30

زمین حجاب

16

1403/02/01

18

13:30 - 15

16

19

ایروفیتنس

فرد

16 - 17

سالن تی ار ایکس کوثر

20

1403/02/02

20

17 - 18

20

21

استپ ایروبیک

فرد

13 - 14

سالن بدنسازی کوثر

 

20

1403/02/02

22

14 - 15

20

23

پیلاتس

زوج

18 - 19

سالن پیلاتس 22 بهمن

20

1403/02/01

24

19 - 20

20

25

20 - 21

20

26

TRX

یکشنبه- پنجشنبه

14 - 15

سالن تی آر ایکس کوثر

13

1403/02/02

27

بدنسازی نیمه خصوصی

یکشنبه- پنجشنبه

12 - 13:30

سالن بدنسازی 22 بهمن

4

28

بدنسازی

 

زوج

16 - 17:30

سالن بدنسازی پردیس4

12

1403/02/01

29

والیبال مقدماتی

یکشنبه- سه شنبه

19:45 - 20:45

سالن چند منظوره کوثر

20

1403/02/02

30

والیبال پیشرفته

20:45 - 21:45

20

31

بسکتبال

زوج

20 - 21:30

سالن چند منظوره کوثر

20

1403/02/01

32

طناب زنی

یکشنبه- سه شنبه

17 - 18

سالن بدنسازی کوثر

12

1403/02/02

33

هاتایوگا

زوج

16 - 17:30

سالن یوگا22 بهمن

20

1403/02/01

34

بدنسازی

فرد

18 - 19:30

سالن بدنسازی پردیس4

12

1403/02/02

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق