سالن

روز

زمان

سالن

زمان شروع

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

20-18

22-20

کوثر

1403/01/25

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

20-18

22-20

کوثر

1403/01/26

پنجشنبه

18-16

20-18

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

20-18

22-20

پردیس4

1403/01/26

پنجشنبه

18-16

20-18

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

20-18

22-20

پردیس4

1403/01/25

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق