• شروع ثبت نام:1 بهمن ماه(00:01 بامداد)

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

استپ ایروبیک

یکشنبه- سه شنبه

12:30-11:30

سالن بدنسازی کوثر

20

1402/11/3

2

13:30-12:30

20

3

تیراندازی

زوج

13:30-12

سالن امام رضا(ع)

16

1402/11/7

4

طناب زنی

یکشنبه- سه شنبه

19-18

سالن بدنسازی کوثر

15

1402/11/24

5

تیراندازی

یکشنبه – پنج شنبه

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

16

1402/11/12

6

بسکتبال

زوج

21:30-20

کوثر

20

1402/11/7

7

Trx

زوج

19-18

سالن تی ار ایکس کوثر

13

1402/11/7

8

20-19

13

9

ایروفیتنس

زوج

18-17

سالن بدنسازی کوثر

20

1402/11/7

10

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

18-17

سالن یوگا22 بهمن

20

1402/11/10

پنجشنبه

12-11

11

بدنسازی

یکشنبه- سه شنبه

15:30-14

سالن بدنسازی کوثر

15

1402/11/24

12

تنیس خاکی مقدماتی

زوج

13-12

مجموعه تنیس خاکی

16

1402/11/14

13

تنیس خاکی پیشرفته

زوج

14-13

16

14

کاراته

فرد

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/11/10

15

دفاع شخصی

زوج

16-14:30

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/11/11

16

کنگ فو

17:30-16

20

17

بدمینتون

شنبه- چهارشنبه

17:30-16

سالن امام علی

16

1402/11/28

18

تنیس روی میز

زوج

14-12:30

سالن امام علی

16

1402/11/11

19

اسکواش

دوشنبه- چهارشنبه

14-12

سالن اسکواش 22 بهمن

16

1402/11/7

20

والیبال

یکشنبه- سه شنبه

20:45-19:45

سالن کوثر

15

1402/11/8

21

21:45-20:45

15

22

اسکیت

فرد

14-12

زمین حجاب

12

1402/11/8

23

ایروفیتنس

فرد

17-16

سالن تی ار ایکس کوثر

20

1402/11/10

24

18-17

20

25

تنیس خاکی  پیشرفته

دوشنبه- چهارشنبه

15-14

مجموعه تنیس خاکی

16

1402/11/4

26

تنیس خاکی مقدماتی

16-15

16

27

تیروکمان

زوج

14-12

سالن امام علی(ع)

12

1402/11/9

28

والیبال

زوج

14-12

سالن امام علی(ع)

15

1402/11/2

29

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19-18

سالن پیلاتس22 بهمن

20

1402/11/10

پنجشنبه

11-10

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق