• شروع ثبت نام:1 بهمن ماه(00:01 بامداد)

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

ایروفیتنس

زوج

17-16

سالن بدنسازی کوثر

20

1402/11/7

2

حرکات اصلاحی

زوج

16-15

سالن بدنسازی کوثر

15

1402/11/14

3

 

بدمینتون

شنبه- چهارشنبه

16-14:30

سالن امام علی

12

1402/11/28

 

4

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

18-17

سالن پیلاتس22 بهمن

20

1402/11/10

پنجشنبه

10-9

5

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

16-15

سالن یوگا22 بهمن

20

1402/11/10

پنجشنبه

11-10

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق