ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

پیلاتس

زوج

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

20

1402/10/4

2

20-19

20

3

تیراندازی

زوج

13:30-12

سالن امام رضا(ع)

16

1402/10/4

4

طناب زنی

یکشنبه- سه شنبه

19-18

سالن تی ار ایکس کوثر

15

1402/10/3

5

تیراندازی

فرد

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

16

1402/10/7

6

بسکتبال

زوج

21:30-20

کوثر

20

1402/10/4

7

Trx

زوج

19-18

سالن تی ار ایکس کوثر

13

1402/10/4

8

20-19

13

9

ایروفیتنس

زوج

18-17

سالن بدنسازی کوثر

20

1402/10/4

10

 

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

19-18

سالن یوگا22 بهمن

20

1402/10/7

پنجشنبه

12-11

11

کنگ فو

فرد

15:30-14

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/10/3

12

بدنسازی

یکشنبه- سه شنبه

15:30-14

سالن بدنسازی 22 بهمن

15

1402/10/3

13

تنیس خاکی مقدماتی

زوج

13-12

مجموعه تنیس خاکی

16

1402/10/9

14

تنیس خاکی پیشرفته

زوج

14-13

16

15

کاراته

فرد

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/10/7

16

دفاع شخصی

زوج

16-14:30

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/10/6

17

کنگ فو

17:30-16

20

18

بدمینتون

زوج

17:30-16

سالن امام علی

16

1402/10/11

19

تنیس روی میز

زوج

14-12:30

سالن امام علی

16

1402/10/4

20

اسکواش

زوج

14-12

سالن اسکواش 22 بهمن

16

1402/10/4

21

کیک بوکس

یکشنبه- سه شنبه

11-10

سالن رزمی 22 بهمن

20

1402/10/10

22

12-11

20

23

اسکیت (کلاس اسکیت کفش و لوازم ایمنی در مجموعه هست)

فرد

14-12

زمین حجاب

12

1402/10/5

24

trx

فرد

13-12

سالن تی ار ایکس کوثر

13

1402/10/10

25

14-13

13

26

ایروفیتنس

فرد

17-16

سالن تی ار ایکس کوثر

20

1402/10/3

27

18-17

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق