• شروع ثبت نام:29 آذر ماه(00:01 بامداد)

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

تعداد نفرات

شروع کلاس

1

ایروفیتنس

زوج

17-16

سالن بدنسازی کوثر

20

1402/10/4

2

حرکات اصلاحی

زوج

16-15

سالن تی آر ایکس کوثر

15

1402/10/4

3

TRX

یکشنبه- سه شنبه

16-15

سالن تی آر ایکس کوثر

13

1402/10/10

4

بدمینتون

زوج

16-14:30

سالن امام علی

16

1402/10/11

5

تنیس روی میز

زوج

16-14:30

سالن امام علی

16

1402/10/4

6

والیبال

شنبه - دوشنبه

16-14:30

سالن چند منظوره 22 بهمن

20

1402/10/4

7

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

18:45-17:45

سالن پیلاتس22 بهمن

20

1402/10/7

پنجشنبه

10-9

8

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19:45-18:45

20

پنجشنبه

11-10

9

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

18-17

سالن یوگا22 بهمن

20

1402/10/7

پنجشنبه

11-10

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق