• شروع ثبت نام:29 آذر ماه(00:01 بامداد)

 

 

تاریخ شروع ثبت نام: 26 آبان                                   کلاس آموزشی برادران

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

تیراندازی

روزهای زوج

دانشجو کارمند هیات علمی

16-14

سالن تیراندازی امام رضا(ع)

10/9

2

بوکس

روزهای فرد

دانشجو کارمند هیات علمی

20-22

سالن تختی

10/14

بوکس تکمیلی

3

تنیس روی میز

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

دانشجو کارمند هیات علمی

18-16

سالن امام علی(ع)

10/17

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق