🔮زمان ثبت نام کلاسهای آذرماه: 1دقیقه بامداد 28 آبانماه

🔮روش ثبت نام:

 کارمند، هیات علمی و خانواده ایشان و دانشجو از طریق پورتال دانشگاهی خود

افراد غیر دانشگاهی و خانواده دانشجو از طریق سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir اقدام به ثبت نام کنند.

کلاس

زمان

ساعت

مکان

شروع کلاس

ایروفیتنس

زوج

17-16

سالن بدنسازی کوثر

1402/09/4

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

18:30-17:30

سالن پیلاتس22 بهمن

1402/09/5

پنجشنبه

10-9

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19:30-18:30

سالن پیلاتس22 بهمن

پنجشنبه

11-10

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

18-17

سالن یوگا22 بهمن

1402/09/5

پنجشنبه

11-10

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق