🔮زمان ثبت نام کلاسهای آذرماه: 1دقیقه بامداد 28 آبانماه

🔮روش ثبت نام:

 کارمند، هیات علمی و خانواده ایشان و دانشجو از طریق پورتال دانشگاهی خود

افراد غیر دانشگاهی و خانواده دانشجو از طریق سایت مدیریت تربیت بدنی به آدرس sport.um.ac.ir اقدام به ثبت نام کنند.

 

کلاس

زمان

ساعت

مکان

شروع کلاس

پیلاتس

زوج

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1402/09/4

20-19

21-20

تیراندازی

 

زوج

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

1402/09/4

زوج

13:30-12

ژیمناستیک

فرد

13:30-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1402/09/19

تیراندازی

 

فرد

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

1402/09/5

بسکتبال

زوج

21:30-20

کوثر

1402/09/4

والیبال

یکشنبه- سه شنبه

21:30-20

کوثر

1402/09/19

ایروفیتنس

زوج

18-17

سالن بدنسازی کوثر

1402/09/4

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

19-18

سالن یوگا22 بهمن

1402/09/5

پنجشنبه

12-11

استپ ایروبیک

یکشنبه- سه شنبه

9-8

سالن بدنسازی کوثر

1402/09/19

10-9

ایروبیک

فرد

12-11

سالن بدنسازی کوثر

1402/09/5

13-12

تنیس خاکی مقدماتی

زوج

13-12

مجموعه تنیس خاکی

1402/09/4

تنیس خاکی پیشرفته

14-13

تنیس خاکی مقدماتی

یکشنبه – سه شنبه

13 -12

مجموعه تنیس خاکی

1402/09/5

تنیس خاکی پیشرفته

14-13

کاراته

فرد

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

1402/09/5

اسکیت

فرد

14-12

زمین حجاب

1402/9/7

بدمینتون

زوج

18-16

سالن امام علی

1402/09/11

14-12

1402/09/4

تنیس روی میز

زوج

14-12

سالن امام علی

1402/09/4

ووشو( تالو و ساندا)

زوج

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

1402/09/4

رشته های بومی و محلی( هفت سنگ، چوب کشی،لی لی و ...)

سه شنبه - چهارشنبه

14-12

سالن امام علی(ع)

1402/09/7

اسکواش

زوج

14-12

سالن اسکواش 22 بهمن

1402/09/4

کیک بوکس

فرد

13-12

سالن تختی

1402/09/5

14-13

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق