تاریخ شروع ثبت نام: 27 مهرماه

شروع کلاس ها:

  • کلاسهای روزهای زوج از 1آبانماه
  • کلاسهای روزهای فرد از 2آبانماه

 

کلاس

زمان

ساعت

مکان

1

ایروفیتنس

زوج

17-16

سالن بدنسازی کوثر

2

TRX

دوشنبه- چهارشنبه

16-15

کوثر TRXسالن

3

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

19-18

سالن پیلاتس22 بهمن

پنجشنبه

11-10

4

پیلاتس

یکشنبه-سه شنبه

20-19

سالن پیلاتس22 بهمن

پنجشنبه

12-11

5

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

18-17

سالن یوگا22 بهمن

پنجشنبه

11-10

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق