تاریخ شروع ثبت نام: 27 مهرماه

شروع کلاس ها:

  • کلاسهای روزهای زوج از 1آبانماه
  • کلاسهای روزهای فرد از 2آبانماه

سالن

روز

زمان

سالن

1

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

22-17

کوثر

2

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

22-17

کوثر

پنجشنبه

20-17

 

3

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

22-17

پردیس4

پنجشنبه

20-17

4

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

22-17

پردیس4

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

1

پیلاتس

دوشنبه- چهارشنبه

14-13

کوثر TRXسالن

2

TRX

دوشنبه- چهارشنبه

15-14

کوثر TRXسالن

3

پیلاتس

زوج

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

4

20-19

5

تیراندازی

زوج

13:30-12

سالن امام رضا(ع)

6

ژیمناستیک

یکشنبه- سه شنبه

13:30-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

7

تیراندازی

فرد

12-10:30

سالن امام رضا(ع)

8

بسکتبال

زوج

21:30-20

کوثر

9

والیبال

یکشنبه- سه شنبه

21:30-20

کوثر

10

ایروفیتنس

زوج

18-17

سالن بدنسازی کوثر

11

یوگا

یکشنبه- سه شنبه

19-18

سالن یوگا22 بهمن

12

پنجشنبه

12-11

13

استپ ایروبیک

یکشنبه- سه شنبه

9-8

سالن بدنسازی کوثر

14

10-9

15

دفاع شخصی

زوج

16-14:30

سالن رزمی 22 بهمن

16

زوج

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

17

تنیس خاکی مقدماتی

زوج

13-12

مجموعه تنیس خاکی

18

تنیس خاکی پیشرفته

زوج

14-13

مجموعه تنیس خاکی

19

کاراته

فرد

17:30-16

سالن رزمی 22 بهمن

20

هاکی

فرد

14-12

زمین چمن مصنوعی خواهران

21

بدمینتون

دوشنبه - چهارشنبه 17:30-16 سالن امام علی(ع)
22

تنیس روی میز

زوج 14-12 سالن امام علی(ع)
23

بومی محلی( هفت سنگ، تیروکمان سنتی، لی لی و ...)

سه شنبه - چهارشنبه 14-12 سالن امام علی(ع)
24 گنگ فو

فرد

15:30-14 سالن رزمی 22 بهمن
25 دفاع شخصی

فرد

17-15:30 سالن رزمی 22 بهمن

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق