• تاریخ ثبت نام کلاسهای آموزشی: 1402/01/28
  • تاریخ عضویت در سالن های بدنسازی: 1402/01/15
  • روش ثبت نام: از طریق پرتال دانشگاهیتان

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

پیلاتس

زوج

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1402/02/06

2

پیلاتس

زوج

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

1402/02/06

3

TRX

فرد

دانشجویان

12-13

TRXسالن کوثر

1402/02/05

4

TRX

فرد

دانشجویان

13-14

TRXسالن کوثر

1402/02/05

5

پیشرفته TRX

زوج

دانشجویان

20:30-21:30

کوثر TRXسالن

1402/02/06

6

تیراندازی

زوج

دانشجویان

12-14

سالن امام رضا(ع)

1402/02/06

7

تیراندازی

فرد

دانشجویان

12-14

سالن امام رضا(ع)

1402/02/05

8

ژیمناستیک

فرد

دانشجویان

12-14

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1402/02/05

9

بدنسازی

فرد

دانشجویان

17-18:30

22 بهمن

1402/02/05

10

بدنسازی

فرد

دانشجویان

18:30-20

22 بهمن

1402/02/05

11

بدنسازی

زوج

دانشجویان

17-18:30

پردیس4

1402/02/06

12

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20 -18:30

پردیس4

1402/02/06

13

بسکتبال

زوج

دانشجویان

20-21:30

کوثر

1402/02/06

14

والیبال

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

20-21:30

سالن کوثر

1402/02/05

15

ایروفیتنس

زوج

دانشجویان

16-17

کوثر

1402/02/06

16 

تنیس خاکی مقدماتی2

فرد

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1402/02/05

17

تنیس خاکی مقدماتی1

زوج

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1402/02/06

18 

تنیس خاکی مقدماتی2

زوج

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

1402/02/06

19

بدمینتون

زوج

دانشجویان

16-17:30

سالن امام علی

1402/02/06

20

شطرنج( مقدماتی1)

شنبه-دوشنبه

دانشجویان

12-13

22 بهمن

1402/02/09

21

شطرنج(مقدماتی2)

شنبه-دوشنبه

دانشجویان

13-14

22 بهمن

1402/02/09

22

یوگا

زوج

دانشجویان

18-19

سالن تنیس روی میز22 بهمن

1402/02/06

23

یوگا

زوج

دانشجویان

19-20

سالن تنیس روز میز22 بهمن

1402/02/06

24

دفاع شخصی

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

12-14

سالن رزمی 22 بهمن

1402/02/05

25

گنگ فو

زوج

دانشجویان

12-14

سالن رزمی 22 بهمن

1402/02/06

26

دارت

شنبه-دوشنبه

دانشجویان

18-19:30

خانه دارت 22 بهمن

1402/02/09

27

استپ ایروبیک مقدماتی

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

8-9

سالن بدنسازی کوثر

1402/02/05

28

استپ ایروبیک پیشرفته

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

9-10

سالن بدنسازی کوثر

1402/02/05

29

تکواندو

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

18-19:30

سالن رزمی 22 بهمن

1402/02/05

30

فیتنس 

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

18-19

کوثر TRXسالن

1402/02/05

31

پیلاتس 

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

19-20

کوثر TRXسالن

1402/02/05

32

TRX

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

20-21

کوثر TRXسالن

1402/02/05

33

فیتنس

زوج

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

20-21

سالن پیلاتس 22 بهمن

1402/02/06

34

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

17-22

کوثر

1402/01/19

35

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

17-22

کوثر

1402/01/20

پنجشنبه

 

17-20

36

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

17-22

پردیس4

1402/01/19

37

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

17-22

پردیس4

1402/01/20

پنجشنبه

17-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق