ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

 

15:45-14:45

 

سالن پیلاتس22 بهمن

 

 

1401/11/16

1401/11/23

2

پنجشنبه

11-10

3

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

16:45-15:45

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/11/23

پنجشنبه

 

12-11

4

بدنسازی

فرد

16:30-15

سالن بدنسازی 22 بهمن

1401/11/23

1401/11/30

5

ایروبیک

زوج

16-15

سالن کوثر

1401/12/01

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق