ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع ثبت نام

شروع کلاس

1

 

بسکتبال

زوج

دانشجویان

20:00-21:30

کوثر

 

 

 

 

 

 

 

1401/11/16

 

1401/11/26

2

استپ ایروبیک مقدماتی

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

9-8

کوثر TRXسالن

1401/11/23

3

استپ ایروبیک پیشرفته

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

10-9

کوثر TRXسالن

1401/11/23

4

ژیمناستیک

زوج

دانشجویان

14-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1401/11/26

5

TRX

فرد

دانشجویان

12-13

کوثر TRXسالن

1401/11/25

6

TRX

فرد

دانشجویان

13-14

کوثر TRXسالن

1401/11/25

7

فیتنس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

18-17

سالن پیلاتس 22 بهمن

 

 

 

1401/11/23

 

401/12/02

پنجشنبه

13-12

8

 

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/12/02

پنجشنبه

14-13

9

 

بدنسازی

فرد

دانشجویان

18:30-17

22 بهمن

1401/11/30

10

بدنسازی

فرد

دانشجویان

20-18:30

22 بهمن

1401/11/30

11

پیلاتس

فرد

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/11/30

12

پیلاتس

فرد

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/11/30

13

تیراندازی

زوج

دانشجویان

12-13:30

سالن امام رضا(ع)

1401/12/01

14

 

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

22-17

کوثر

 

 

 

 

1401/11/10

1401/11/17

 

15

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

کوثر

1401/11/18

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

16

 

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/11/17

17

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/11/18

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق