کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

ایروبیک

زوج

16-15

سالن کوثر

 

 

 

 

 

 

1401/10/1

1401/10/10

3

یوگا

زوج

18-17

سالن تنیس روی میز 22 بهمن

1401/10/17

4

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

15:45-14:45

 

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/10/11

پنجشنبه

11-10

5

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

16:45-15:45

 

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/10/11

پنجشنبه

12-11

6

بدنسازی

زوج

16:30-15

سالن بدنسازی 22 بهمن

1401/10/10

7

حرکات اصلاحی پیشرفته

شنبه- دوشنبه

15:45-14:45

سالن تی آر ایکس کوثر

 

 

1401/10/10

1401/10/24

8

حرکات اصلاحی مقدماتی

شنبه- دوشنبه

17-16

سالن تی آر ایکس کوثر

1401/10/24

2

TRX

زوج

20:30-19:30

سالن تی ار ایکس کوثر

1401/10/21

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق