شروع ثبت نام 1401/8/28

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع کلاس

1

پیلاتس

فرد

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/09/06

2

پیلاتس

فرد

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/09/06

3

تنیس خاکی مقدماتی1

فرد

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/09/06

4

تنیس خاکی مقدماتی2

فرد

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

1401/09/06

5

تنیس خاکی مقدماتی1

زوج

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/09/05

6

تنیس خاکی مقدماتی2

زوج

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

1401/09/05

7

بدنسازی

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

18:30-17

پردیس4

1401/09/08

8

بدنسازی

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

20 -18:30

پردیس4

1401/09/08

9

TRX

فرد

دانشجویان

16-15

کوثر TRXسالن

1401/09/08

10

تیراندازی

زوج

دانشجویان

9:30-8

سالن امام رضا(ع)

1401/09/07

11

تیراندازی

زوج

دانشجویان

11-9:30

سالن امام رضا(ع)

1401/09/07

12

تیراندازی

زوج

دانشجویان

12-13:30

سالن امام رضا(ع)

1401/09/05

13

تیراندازی

زوج

دانشجویان

15-13:30

سالن امام رضا(ع)

1401/09/05

14

تیراندازی

یکشنبه-سه شنبه

دانشجویان

16:30-15

سالن امام رضا(ع)

1401/09/13

15

تیراندازی

یکشنبه-سه شنبه

دانشجویان

18-16:30

سالن امام رضا(ع)

1401/09/13

16

گنگ فو

زوج

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

1401/09/07

17

ژیمناستیک

زوج

دانشجویان

14-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1401/09/07

18

دارت

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

19:30-18

خانه دارت 22 بهمن

1401/09/02

19

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

19:30-18

سالن امام علی (ع)

1401/09/05

20

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

16-17:30

سالن امام علی (ع)

1401/09/05

21

TRX

فرد

دانشجویان

16-17

کوثر

1401/09/08

22

تکواندو

یکشنبه -سه شنبه

دانشجویان

19:30-18

سالن رزمی 22 بهمن

1401/09/08

23

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

22-17

کوثر

1401/09/09

24

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

کوثر

1401/10/10

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

52

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/10/09

26

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/10/10

پنجشنبه

20-17

1401/09/09  شروع ثبت نام 

   1

استپ ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

9-8

کوثر TRXسالن

1401/09/22

2

استپ ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

10-9

کوثر TRXسالن

1401/09/22

3

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

22 بهمن

1401/09/12

4

یوگا

زوج

دانشجویان

19-18

سالن تنیس روی میز22 بهمن

1401/09/14

5

یوگا

زوج

دانشجویان

20-19

سالن تنیس روز میز22 بهمن

1401/09/14

6

پیشرفتهTRX

زوج

دانشجویان خوابگاهی

20:30-19:30

کوثر TRXسالن

1401/09/19

7

پیشرفته TRX

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21:30-20:30

کوثر TRXسالن

1401/09/19

8

والیبال

فرد

دانشجویان

20:45-19:45

سالن کوثر

1401/09/14

9

والیبال

فرد

دانشجویان خوابگاهی

21:45-20:45

سالن کوثر

1401/09/14

01

ایروبیک

زوج

دانشجویان

17-16

کوثر

1401/09/14

11

ایروبیک

زوج

دانشجویان

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/09/14

21

پیلاتس

زوج

دانشجویان

20-19

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/09/14

31

گنگ فو

شنبه- چهارشنبه

دانشجویان

12-10

سالن رزمی 22 بهمن

1401/09/23

شروع ثبت نام 1401/09/26

1

شطرنج( مقدماتی1)

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

13-12

22 بهمن

1401/10/03

2

شطرنج(مقدماتی2)

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

14-13

22 بهمن

1401/10/03

 3

فیتنس 

 یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

18-17 

سالن پیلاتس 22 بهمن 

1401/10/15 

پنجشنبه

13-12

 4

 پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19-18

 سالن پیلاتس 22 بهمن

 1401/10/15
 پنجشنبه  14-13

5

دفاع شخصی

-

دانشجویان

-

سالن رزمی 22 بهمن

متعاقبا اعلام خواهد شد

6

دفاع شخصی

-

دانشجویان

-

سالن رزمی 22 بهمن

متعاقبا اعلام خواهد شد

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق