به نکات ذیل توجه فرمایید:
  • داشتن بیمه ورزشی جهت شرکت در کلاسهای آموزشی الزامی می باشد، لازم است شرکت کننده در کلاس هنگام ورود کپی کارت بیمه خود رابه مسئول پذیرش مجموعه یا مربی کلاس نشان دهد. در صورت عدم ارائه کارت بیمه از حضور در کلاس ممانعت خواهد شد.
  • می توانید به صورت الکترونیکی از طریق لینک مربوط به سایت ثبت نام بیمه ورزشی، اقدام به ثبت نام نمایید.
  • کلاسهای برنامه ریزی شده ورزشی طبق جدول ذیل به صورت اتومات بامداد (00:01) 4 آبانماه جهت ثبت نام فعال خواهند شد.
  • هر دانشجو در هر ماه تنها در یک کلاس با عنوان مشترک می تواند شرکت نماید، در صورت ثبت نام تکراری از حضور در کلاس ممانعت خواهد شد.
     

 

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع ترم آبان ماه

1

ایروبیک

زوج

دانشجویان

17-16

کوثر

1401/08/14

2

پیلاتس

فرد

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/08/08

3

پیلاتس

فرد

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/08/08

4

تنیس خاکی مقدماتی2

فرد

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/08/08

5

تنیس خاکی مقدماتی1

فرد

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

1401/08/08

6

تنیس خاکی مقدماتی2

زوج

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/08/07

7

تنیس خاکی مقدماتی1

زوج

دانشجویان

13:30-15

زمین تنیس

1401/08/07

8

بدنسازی

فرد

دانشجویان

18:30-17

پردیس4

1401/08/08

9

بدنسازی

فرد

دانشجویان

20 -18:30

پردیس4

1401/08/08

10

تیروکمان

زوج

دانشجویان

12-13

امام علی(ع)

1401/08/07

11

تیروکمان

زوج

دانشجویان

14-13

امام علی(ع)

1401/08/07

12

پیشرفتهTRX

زوج

دانشجویان

19:30-18:30

کوثرسالن TRX

1401/08/14

13

بدنسازی

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21-19:30

بدنسازی کوثرسالن

1401/08/14

14

پیشرفته TRX

زوج

دانشجویان خوابگاهی

22-21

کوثرسالن TRX

1401/08/14

15

والیبال 4 نفره

زوج

دانشجویان خوابگاهی

20:45-19:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/08/14

16

والیبال 4 نفره

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21:45-20:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/08/14

17

فوتبال گل کوچک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

20:45-19:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/08/08

18

فوتبال گل کوچک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

21:45-20:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/08/08

19

شطرنج

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

14-12

22 بهمن

1401/08/14

20

یوگا

زوج

دانشجویان

19-18

سالن اسکواش22 بهمن

1401/08/14

21

یوگا

زوج

دانشجویان

20-19

سالن اسکواش22 بهمن

1401/08/14

22

دفاع شخصی

شنبه- چهارشنبه

دانشجویان

12-10

سالن رزمی 22 بهمن

1401/08/07

23

دفاع شخصی

سه شنبه-پنج شنبه

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

1401/08/10

24

گنگ فو

سه شنبه-پنج شنبه

دانشجویان

12-10

سالن رزمی 22 بهمن

1401/08/10

25

گنگ فو

زوج

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

1401/08/07

26

ژیمناستیک

زوج

دانشجویان

14-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1401/08/07

27

ژیمناستیک

زوج

دانشجویان

16-14

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1401/08/07

28

ایروبیک

زوج

دانشجویان

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/08/14

29

پیلاتس

زوج

دانشجویان

20-19

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/08/14

30

 

فیتنس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

18-17

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/08/15

پنجشنبه

13-12

31

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/08/15

پنجشنبه

14-13

32

 

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

22 بهمن

1401/08/09

33

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20-18:30

22 بهمن

1401/08/09

34

TRX

فرد

دانشجویان

16-17

کوثر

1401/08/08

35

استپ ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

9-8

کوثرtrx

1401/08/08

36

استپ ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

دانشجویان

10-9

کوثرtrx

1401/08/08

37

بدمینتون

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

18-16

سالن امام علی (ع)

1401/08/07

38

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

زوج

دانشجویان

22-17

کوثر

1401/08/09

39

 

عضویت در سالن بدنسازی کوثر

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

کوثر

1401/08/10

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

کوثر

40

 

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

زوج

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/08/09

41

عضویت در سالن بدنسازی پردیس4

یکشنبه- سه شنبه

دانشجویان

22-17

پردیس4

1401/08/10

پنجشنبه

دانشجویان

20-17

42

تیراندازی

زوج

دانشجویان

10-8

سالن امام رضا(ع)

1401/08/07

43

تیراندازی

زوج

دانشجویان

12-10

سالن امام رضا(ع)

1401/08/07

44

تنیس روی میز

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

18-16

سالن امام علی(ع)

1401/08/07

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق