به نکات ذیل توجه فرمایید:
  • داشتن بیمه ورزشی جهت شرکت در کلاسهای آموزشی الزامی می باشد، لازم است شرکت کننده در کلاس هنگام ورود کپی کارت بیمه خود رابه مسئول پذیرش مجموعه یا مربی کلاس نشان دهد. در صورت عدم ارائه کارت بیمه از حضور در کلاس ممانعت خواهد شد.
  • می توانید به صورت الکترونیکی از طریق لینک مربوط به سایت ثبت نام بیمه ورزشی، اقدام به ثبت نام نمایید.
  • کلاسهای برنامه ریزی شده ورزشی طبق جدول ذیل به صورت اتومات بامداد (00:01) 25مهرماه جهت ثبت نام فعال خواهند شد.

 

 

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

ایروبیک

زوج

16-15

کوثر

 

 

 

 

 

25/07/1401

02/08/1401

2

TRX

فرد

16-15

سالن تی ار ایکس کوثر

10/08/1401

3

یوگا

زوج

18-17

سالن اسکواش 22 بهمن

20/08/1401

4

پیلاتس

یکشنبه- سه شنبه

پنجشنبه

45:14-45:15

11-10

سالن اسکواش 22 بهمن

10/08/1401

5

 

پیلاتس

 

یکشنبه- سه شنبه

پنجشنبه

 

45:15-45:16

11-21

 

سالن اسکواش 22 بهمن

10/08/1401


 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق