به نکات ذیل توجه فرمایید:
  • داشتن بیمه ورزشی جهت شرکت در کلاسهای آموزشی الزامی می باشد، لازم است شرکت کننده در کلاس هنگام ورود کپی کارت بیمه خود رابه مسئول پذیرش مجموعه یا مربی کلاس نشان دهد. در صورت عدم ارائه کارت بیمه از حضور در کلاس ممانعت خواهد شد.
  • می توانید به صورت الکترونیکی از طریق لینک مربوط به سایت ثبت نام بیمه ورزشی، اقدام به ثبت نام نمایید.
  • کلاسهای برنامه ریزی شده ورزشی طبق جدول ذیل به صورت اتومات بامداد (00:01) 2مهرماه جهت ثبت نام فعال خواهند شد.
 
 
 

ردیف

کلاس

زمان

مخاطب

ساعت

مکان

شروع ترم مهر ماه

1

پیلاتس

زوج

دانشجویان

17-16

کوثر

1401/07/9

2

پیلاتس

فرد

دانشجویان

8-9

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/07/10

3

پیلاتس

فرد

دانشجویان

9-10

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/07/10

4

تنیس خاکی مقدماتی

فرد

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/07/10

5

تنیس خاکی مقدماتی

زوج

دانشجویان

12-13:30

زمین تنیس

1401/07/9

6

TRX

زوج

دانشجویان

16-17

کوثرسالن TRX

1401/07/9

7

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

پردیس4

1401/07/9

8

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20 -18:30

پردیس4

1401/07/9

9

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

19-18

امام علی(ع)

1401/07/9

10

تیروکمان

شنبه- دوشنبه

دانشجویان

20-19

امام علی(ع)

1401/07/9

11

TRX

زوج

دانشجویان

19:30-18:30

کوثرسالن TRX

1401/07/9

12

بدنسازی

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21-19:30

کوثرسالن TRX

1401/07/9

13

TRX

زوج

دانشجویان خوابگاهی

22-21

کوثرسالن TRX

1401/07/9

14

والیبال 4 نفره

زوج

دانشجویان خوابگاهی

20:45-19:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/07/9

15

والیبال 4 نفره

زوج

دانشجویان خوابگاهی

21:45-20:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/07/9

16

فوتبال گل کوچک

فرد

دانشجویان

20:45-19:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/07/10

17

فوتبال گل کوچک

فرد

دانشجویان

21:45-20:45

سالن چند منظوره کوثر

1401/07/10

18

شطرنج

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

14-12

22 بهمن

1401/07/9

19

یوگا

زوج

دانشجویان

19-18

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/07/9

20

یوگا

زوج

دانشجویان

20-19

سالن پیلاتس22 بهمن

1401/07/9

21

دارت

شنبه-چهارشنبه

دانشجویان

20-18

خانه دارت 22 بهمن

1401/07/9

22

حرکات اصلاحی

یکشنبه-سه شنبه

کارکنان و اعضای هیات علمی

15:45-14:45

سالن پیلاتس 22 بهمن

1401/07/17

23

گنگ فو

زوج

دانشجویان

14-12

سالن رزمی 22 بهمن

1401/07/9

24

ژیمناستیک

فرد

دانشجویان

14-12

سالن ژیمناستیک22 بهمن

1401/07/10

25

ایروبیک

زوج

دانشجویان

19-18

سالن اسکواش 22 بهمن

1401/07/9

26

پیلاتس

زوج

دانشجویان

20-19

سالن اسکواش22 بهمن

1401/07/9

27

بدنسازی

فرد

دانشجویان

18:30-17

22 بهمن

1401/07/10

28

بدنسازی

فرد

دانشجویان

20-18:30

22 بهمن

1401/07/10

29

بدنسازی

زوج

دانشجویان

18:30-17

پردیس4

1401/07/9

30

بدنسازی

زوج

دانشجویان

20-18:30

پردیس4

1401/07/9

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق