ردیف

 

 

کلاس

ظرفیت کلاس

مکان

زمان

زمان شروع کلاس

زمان شروع ثبت نام

1

 

 

پیلاتس

20

سالن پیلاتس 22 بهمن

18-17

1401/06/15

1401/06/12

2

 

 

یوگا

20

سالن پیلاتس 22 بهمن

19-18

1401/06/15

1401/06/12

3

 

 

ایروبیک

20

سالن کوثر

16-15

1401/06/19

1401/06/12

 

4

 

TRX

13

سالن کوثر

16-15

1401/06/15

1401/06/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داشتن بیمه ورزشی جهت شرکت در کلاسهای ورزشی الزامی است. درصورت نداشتن بیمه ورزشی از حضور افراد در کلاس ممانعت می شود.

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق