به اطلاع دانشجویان می رساند، اداره ورزش همگانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی در نظر دارد « کلاس آموزش بدنسازی تخصصی » ویژه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی برگزار نماید.

زمان : روزهای زوج

ساعت: 19:30 لغایت 20:30

مکان: سالن بدنسازی خوابگاه فجر

شروع کلاس: 24 اردیبهشت 1401

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق