ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

ایروبیک

پیلاتس

زوج

21-20

22-21

کوثر

 

 

 

 

 

 

 

 

1401/02/17

1401/02/24

2

TRX

بدنسازی

زوج

21-20

22-21

کوثر(سالن پیلاتس)

1401/02/24

3

طناب زنی

فرد

21-20

کوثر(سالن پیلاتس)

1401/02/25

4

والیبال

فرد

21-20

22-21

کوثر

1401/02/25

5

بدنسازی کوثر(عضویت در سالن)

شنبه تا چهارشنبه

22-17

کوثر

1401/02/24

6

بدنسازی پردیس 4 (عضویت در سالن)

روزهای فرد

22-18

خوابگاه پردیس4

1401/02/25

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق