ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام

شروع

1

پیلاتس

زوج

16-17

 

سالن پیلاتس 22بهمن

 

 

 

 

 

1401/02/17

 

 

 

1401/02/24

2

ایروبیک

زوج

17-18

 

سالن پیلاتس 22بهمن

1401/02/24

3

فیزیوبال

زوج

18-19

سالن پیلاتس 22بهمن

1401/02/24

4

تنیس خاکی

زوج

10-11

زمین تنیس

1401/02/31

5

تنیس خاکی

زوج

11-12

زمین تنیس

1401/02/31

6

TRX
(کارکنان + دانشجو)

فرد

16-15

کوثر

1401/02/25

7

بدنسازی

فرد

16-17

 

کوثر

1401/02/25

8

TRX

فرد

17-18

 

کوثر

1401/02/25

9

بدنسازی

فرد

18-19

کوثر

1401/02/25

10

تیروکمان

فرد

12-13

امام علی(ع)

1401/02/25

11

تیروکمان

فرد

13-14

امام علی(ع)

1401/02/25

12

بدنسازی

زوج

20-19

22 بهمن

1401/02/24

13

فریزبی

زوج

12-14

زمین چمن 22 بهمن

1401/02/24

14

طناب زنی

فرد

20-19

کوثر(سالن پیلاتس)

1401/02/25

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق