• توجه: ادامه جلسات دوره آموزشی اعلام شده در سال 1401 مصادف با ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، لذا دقت نمایید جلسات باقیمانده در سال 1401 طبق زمان بندی جدول دوم پس از اذان مغرب برگزار خواهند شد

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

ثبت نام(5)

شروع(5)

1

یوگا

یکشنبه سه شنبه

 

پنجشنبه          

17-18

 

12-11

22بهمن

1400/12/10

1400/12/15

2

پیلاتس

یکشنبه سه شنبه

 پنجشنبه

18-19

13-12

22بهمن

1400/12/10

1400/12/15

3

TRX

 روزهای زوج

20-21

کوثر

1400/12/10

1401/1/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کلاس

زمان

ساعت

1

یوگا

روزهای فرد

20-21

 

2

پیلاتس

روزهای فرد

21-22

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق