ردیف

کلاس

زمان

ساعت

مکان

(ترم2)

(ترم3)

(ترم4)

شروع کلاس

ثبت نام

شروع کلاس

ثبت نام

شروع کلاس

1

تیروکمان

زوج

13-12

امام علی

1400/8/24

1400/9/13

1400/9/22

1400/10/11

1400/10/20

 
  • در صورت ثبت نام در کلاس، مجاز به حداکثر 3 جلسه غیبت می باشید در صورت غیبت خارج از قانون امکان ثبت نام در دوره بعدی را نخواهید داشت.
 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق