•  کلاسهای برگزار شده در سالن کوثر با یک هفته تاخیر از 24 مهرماه شروع خواهد شد.

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق