رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ شروع کلاس

تاریخ پایان کلاس

ایروبیک

زوج

18:30-19:30

1400/4/20

1400/4/26

1400/5/23

پیلاتس

زوج

19:30-20:30

1400/4/20

1400/4/26

1400/5/23

 مکان برگزاری : پارک تفریحی ورزشی کوثر

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

مسابقه فوتسال چندجانبه در کشور عراق